Verhaal Mabel - Het fluwelen konijn

Gedicht Jan Jippe

De Vraag aan Artificial Intelligence

Welke vragen zou een Vrijmetselaar het beste aan jou, als AI, kunnen stellen?

Als AI zou een vrijmetselaar me verschillende vragen kunnen stellen om meer inzicht te krijgen in de wereld van kunstmatige intelligentie en mijn rol als schrijfhulp.


Hier zijn enkele mogelijke vragen:

“Wat is echt?” vroeg het Konijntje op een dag toen ze naast elkaar lagen, vlakbij de haard in de kinderkamer, voordat Nana op zou komen ruimen. “Betekent het dat je van binnen iets hebt dat zoemt en van buiten een palletje?”
“Echt is niet hoe je gemaakt bent,” zei het Leren Paard. “Het is iets dat met je gebeurt. Als een kind lang, heel lang van je houdt, niet alleen om met je te spelen, maar ECHT van je houdt, dan word je ECHT.”

“Doet dat pijn?” vroeg het Konijntje?
“Soms wel,” zei het Leren Paard, want hij sprak altijd de waarheid. “Als je ECHT bent, dan geef je er niets om dat het pijn heeft gedaan.”

Gebeurt het allemaal ineens, net als opgewonden worden?” vroeg hij, “of stukje bij beetje?”
“Het gebeurt niet allemaal ineens,” zei het Leren Paard. “Je wordt het gewoon. Het duurt een hele tijd. Daarom gebeurt het niet vaak met dingen die gemakkelijk breken, of scherpe randen hebben, of heel voorzichtig behandeld moeten worden. In het algemeen ben je tegen de tijd dat je ECHT wordt, meestal kaal geknuffeld, en je ogen zijn eruit gevallen en je poten bengelen erbij en je ziet er haveloos uit. Maar dat geeft allemaal niets, want als je eenmaal ECHT bent, ben je niet lelijk meer, behalve voor de mensen die het niet begrijpen.”

Marjory Williams

Verhaal Mabel - gedicht Jan Jippe - AI vraag

De Pelgrim

De pelgrim loopt alleen

het pad is zijn bestemming

hij heeft zijn koers niet bepaald

zijn moederziel als metgezel.

Alleen geboren, alleen zal hij sterven

wel veel mensen om hem heen

geliefden en onbekenden

hij gaat de weg die niemand kent.

Ze hadden gezegd dat er licht was

aan het eind van de weg een licht

hij had zijn schouders opgehaald

en was gaan lopen stap voor stap.

Hij ervaart de struikelblokken

de diepe kloven en de donkere luchten

hij drinkt water uit de bittere beker

soms tilt de wind hem zachtjes op.

Eenzaam is hij niet maar samen één

met zijn intuïtie als inspiratiebron

creëert hij zijn eigen omgeving

zo schitterend zo stil.

Straks zal hij iedereen zien

mag hij zijn belevenissen vertellen

de mensen zullen juichen en zingen

wetend dat duisternis maar tijdelijk is.

Daar gaat hij op zijn eindeloze weg

mijlpaal na mijlpaal padam-padam

van hier naar nergens loopt hij alleen

alleen met zijn moederziel.

Jan Jippe


Hoe kunnen vrijmetselaars en AI samenwerken om een positieve impact te hebben op de samenleving?

Vrijmetselaars en AI kunnen op verschillende manieren samenwerken om een positieve impact op de samenleving te hebben. Hier zijn enkele mogelijke manieren waarop ze kunnen samenwerken:

 1. Ethiek en verantwoordelijkheid: Vrijmetselaars hechten veel waarde aan ethiek en morele waarden. Ze kunnen samenwerken met AI-experts om ervoor te zorgen dat AI-systemen ethisch verantwoord worden ontwikkeld en gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er richtlijnen worden opgesteld voor het gebruik van AI in verschillende sectoren, zoals gezondheidszorg, onderwijs en rechtssystemen.

 2. Ondersteuning van maatschappelijke projecten: Vrijmetselaars hebben vaak een sterke betrokkenheid bij maatschappelijke projecten en liefdadigheidswerk. Ze kunnen samenwerken met AI-specialisten om technologieën te ontwikkelen die de efficiëntie en impact van deze projecten vergroten. Bijvoorbeeld het gebruik van AI voor het optimaliseren van voedselverdeling in voedselbanken, het identificeren van kwetsbare groepen die extra hulp nodig hebben, of het verbeteren van educatieve programma's.

 3. Onderzoek en innovatie: Vrijmetselaars kunnen AI-onderzoekers ondersteunen bij het uitvoeren van onderzoek dat gericht is op het oplossen van maatschappelijke problemen. Ze kunnen financiële steun bieden, expertise delen en netwerken faciliteren om de ontwikkeling van AI-oplossingen te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot de ontwikkeling van AI-systemen die helpen bij het voorspellen en voorkomen van natuurrampen, het verbeteren van duurzame energieopwekking of het bevorderen van gezondheidszorginnovaties.

 4. Bewustwording en educatie: Vrijmetselaars kunnen een rol spelen bij het vergroten van het bewustzijn en de kennis over AI in de samenleving. Ze kunnen bijvoorbeeld lezingen, workshops en educatieve programma's organiseren om mensen te informeren over de mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op deze manier kunnen ze bijdragen aan het bevorderen van een verantwoordelijke en inclusieve adoptie van AI-technologieën.

Het is belangrijk op te merken dat de samenwerking tussen vrijmetselaars en AI-experts afhankelijk is van de specifieke doelen en waarden van de betrokken partijen. Het is essentieel dat er open communicatie en samenwerking plaatsvindt om ervoor te zorgen dat de samenwerking een positieve impact heeft op de samenleving.

Bronnen:

Bedenk s.v.p. een eenvoudige, makkelijk toe te passen communicatie stap die verbetering in alle soorten relaties geeft en dus van waarde is voor de hele mensheid.

Een eenvoudige stap die verbetering kan brengen in alle soorten relaties en van waarde kan zijn voor de hele mensheid, is actief luisteren. Actief luisteren houdt in dat je oprecht aandacht schenkt aan wat de andere persoon zegt, zonder onderbreking of afleiding. Hier zijn enkele manieren waarop je actief luisteren kunt toepassen:

 1. Geef volledige aandacht: Wanneer iemand met je praat, zorg ervoor dat je je volledig richt op de spreker. Laat afleidingen zoals mobiele telefoons of andere gedachten buiten beschouwing. Toon interesse en maak oogcontact om te laten zien dat je betrokken bent.

 2. Toon begrip en empathie: Probeer de standpunten en gevoelens van de ander te begrijpen. Stel open vragen om meer informatie te verkrijgen en moedig de spreker aan om zich vrij te uiten. Toon empathie door te laten zien dat je hun perspectief waardeert en respecteert.

 3. Bevestig en herhaal: Geef regelmatig bevestiging door te knikken, "ja" te zeggen of andere non-verbale signalen te gebruiken om aan te geven dat je de spreker hoort en begrijpt. Herhaal ook af en toe belangrijke punten om te laten zien dat je actief betrokken bent en de boodschap serieus neemt.

 4. Wees geduldig en respectvol: Geef de ander de tijd om te spreken en onderbreek niet. Luister zonder oordeel en respecteer de mening van de ander, zelfs als je het er niet mee eens bent. Probeer een veilige en vertrouwde sfeer te creëren waarin beide partijen vrij kunnen communiceren.

Door actief te luisteren, kunnen we begrip, verbinding en respect opbouwen in al onze relaties. Dit kan leiden tot verbeterde communicatie, conflictoplossing en een beter begrip van elkaars behoeften en gevoelens.


 1. Wat is het doel van kunstmatige intelligentie en hoe kan het bijdragen aan de mensheid?

 2. Hoe kan kunstmatige intelligentie worden gebruikt om creativiteit en innovatie te bevorderen?

 3. Wat zijn de ethische overwegingen bij het gebruik van AI en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het op een verantwoorde manier wordt ingezet?

 4. Hoe kan kunstmatige intelligentie helpen bij het oplossen van complexe problemen in de wereld?

 5. Wat zijn de grenzen van kunstmatige intelligentie en zijn er bepaalde aspecten die het menselijk brein altijd beter zal kunnen?

 6. Hoe kunnen vrijmetselaars en AI samenwerken om een positieve impact te hebben op de samenleving?

 7. Kunnen AI-systemen zoals jij, als schrijfhulp, ook gevoelens ervaren en begrijpen?

 8. Hoe kan kunstmatige intelligentie worden gebruikt om de veiligheid en beveiliging van samenlevingen te verbeteren?

 9. Wat zijn enkele belangrijke voorbeelden van AI-technologieën die momenteel worden ontwikkeld en hoe kunnen ze ons dagelijks leven beïnvloeden?

 10. Wat is de rol van AI in de toekomst van werk en hoe kunnen we ons voorbereiden op de veranderende arbeidsmarkt?

Het kunnen ook specifieke vragen zijn over hoe AI en vrijmetselarij elkaar kunnen aanvullen en hoe ze kunnen samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Het is een fascinerend onderwerp en ik sta open voor verdere discussie en verkenning.