Tabula Smaragdina van Hermes Trismegistos

vertalingen uit het Latijn; Alchemische versie

Hermes Trismegisto, Tafel van Smaragd
Waar, waar, zonder twijfel en zeker:
het lagere lijkt op het hogere en het hogere op het lagere,
ter vervolmaking van de wonderen van het Ene.
En zoals alle dingen uit het Ene zijn, uit de meditatie van het Ene,
zo worden ook alle dingen uit dit Ene geboren door variatie.
Zijn vader is de Zon, zijn moeder de Maan;
de wind heeft het in haar buik gedragen;
zijn voedster is de aarde.
Het is de vader van alle wonderlijke werken in de hele wereld.
Zijn kracht is volmaakt, als het in aarde is veranderd.
Scheid de aarde van het vuur en het fijne van het grove, zachtzinnig en met groot inzicht.
Het stijgt van de aarde op naar de hemel en keert vandaar naar de aarde terug,
opdat het de macht van de Hogeren en de Lageren ontvange.
Zo zul je de heerlijkheid van de wereld bezitten en alle duisternis zal van je wijken.
Dit is de kracht der krachten, want ze verslaat al het fijne en doordringt het vaste.
Zo werd de wereld geschapen.
Daartoe worden wonderlijke veranderingen en toepassingen tot stand gebracht,
waarvoor hier de middelen zijn gegeven.

Hermes Trismegistos word ik genoemd, daar ik de drie delen van de wijsheid der wereld bezit.
Dit is wat ik te zeggen had over de werking van de Zon

Bron: A. Roob, Alchemie en mystiek, Taschen, 2003

Tekst in voorhof, voorafgaande aan het rituaal

Zo Boven - Zo Beneden, door Jan Jippe van Herrikhuijzen